Komunikat I

Komunikat 1

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADZIKOWIE

zaprasza na:

XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową

NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH

ZAKOPANE, 5-8.02.2019 r.


 

Cel Konferencji: prezentacja i przekazanie praktyce hodowlanej najnowszych osiągnięć naukowców reprezentujących dyscypliny wiedzy i obszary badawcze wspierające praktyczną hodowlę roślin uprawnych w procesie tworzenia nowych odmian i rozwoju ich nasiennictwa.


PLANOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE SESJE:

 • Sesja plenarna
 • Sesja 1: Nowe wyzwania dla hodowli roślin wobec zmian klimatu
 • Sesja 2: Młodzi naukowcy dla hodowli roślin
 • Sesja 3: Hodowla, nasiennictwo i rynek nasienny roślin uprawnych w Polsce
 • Sesja 4: Zwiększenie produktywności roślin z wykorzystaniem metod hodowlanych i agrotechnicznych
 • Sesja 5: Wykorzystanie heterozji w hodowli roślin
 • Sesja 6: Innowacyjne techniki i metody w hodowli roślin
 • Sesja 7: Hodowla jakościowa i odpornościowa roślin

SKŁAD KOMITETU NAUKOWEGO:

 1. prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor IHAR-PIB – Przewodniczący Komitetu Naukowego
 2. prof. dr hab. Józef Adamczyk – HR Smolice Sp. z o.o., Grupa IHAR
 3. prof. dr hab. Edward Arseniuk – IHAR-PIB
 4. prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – IHAR-PIB
 5. dr Anna Fraś – IHAR-PIB
 6. dr Anna Linkiewicz – IHAR-PIB
 7. dr Zygmunt Nita – HR Strzelce, Grupa IHAR
 8. dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda – Z-ca Dyrektora ds. naukowych IHAR-PIB
 9. dr Tadeusz Śmiałowski – IHAR-PIB
 10. prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska – IHAR-PIB
 11. dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB

SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

 1. Wojciech Borawski
 2. mgr Emilia Kowalczyk
 3. dr Anna Linkiewicz
 4. dr Karolina Mitura-Nowak – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego;
 5. dr Tadeusz Śmiałowski
 6. mgr Magdalena Wagner
 7. mgr Krystyna Żurek

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

PREZENTACJE

Organizatorzy przewidują prezentacje w formie wystąpień ustnych lub plakatów.
Każdy z Uczestników może przedstawić jedną prezentację.
Przewidywana długość wystąpień ustnych:

 • wykłady w Sesji plenarnej i wiodące - 30 minut
 • wykłady w sesjach tematycznych - 20 minut
 • prezentacja w Sesji Młodzi naukowcy dla hodowli roślin – 15 minut

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo podejmowania ostatecznej decyzji co do formy prezentacji zaproponowanej przez Uczestników (referat/plakat).

Sesja - Młodzi naukowcy dla hodowli roślin – KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Do sesji mogą zgłosić się osoby do 35 roku życia. Planowane jest wygłoszenie 12 referatów spośród zgłoszonych do Konkursu. Kandydaci do wygłoszenia referatów zostaną wyłonieni przez Komitet Naukowy Konferencji i niezwłocznie o tym powiadomieni.

W ramach Konkursu dla Młodych Naukowców zostaną wybrane najlepsze trzy prezentacje ustne oraz trzy plakaty, spośród zgłoszonych do Sesji.

Sesja plakatowa będzie trwała przez cały czas Konferencji.

Streszczenia referatów (max. 2 strony) oraz plakatów (max. 1 strona) zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej.

PUBLIKACJA PO KONFERENCJI

Prace naukowe zgłoszone do druku po Konferencji będą recenzowane i zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu Biuletynu IHAR-PIB. Prace napisane w języku angielski będą opublikowane w Plant Breeding and Seed Science. Publikacje zakwalifikowanych manuskryptów będą realizowane wg zasad obu czasopism wraz z koniecznością wpłaty za ich druk.


WAŻNE TERMINY

do 30.10.2018 r. - Zgłoszenie uczestnictwa oraz nadesłanie streszczenia prezentacji
do 11.01.2019 r. - Wniesienie opłaty konferencyjnej Wniesienie opłaty konferencyjnej Wniesienie opłaty
do 30.03.2019 r. – Przesłanie artykułów do publikacji po Konferencji

KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI

Koszt udziału w Konferencji wynosi: 1500 PLN + 23% VAT

Opłata konferencyjna uwzględnia:

 • noclegi w pokojach 2-osobowych,
 • całodzienne wyżywienie,
 • materiały konferencyjne,
 • opłaty za imprezy towarzyszące oraz koszty organizacyjne.

Opłatę za uczestnictwo prosimy przekazać na konto IHAR-PIB do 11.01.2019 r:

47 2030 0045 1110 0000 0094 2390

Bank: BGŻ BNP Paribas w Warszawie,
z dopiskiem: „Konferencja – Zakopane2019, imię i nazwisko, firma”

Do osób, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Konferencji
zostanie wysłany Komunikat 2.

Przewidywany termin ukazania się Komunikatu 2 - połowa października 2018 r.

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą, IHAR-PIB, Radzików, 05 – 870 Błonie
tel. (22) 733 46 11, e-mail: zakopane2019@ihar.edu.pl
Karolina Mitura-Nowak