Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Radzików, 05-870 Błonie
NIP: 529-000-70-29

e-mail: zakopane2019@ihar.edu.pl

Karolina Mitura-Nowak: +48 22 733 46 11

Marzenna Czembor: +48 22 733 46 09

Proszę wypełnić wymagane pola
...