Naukowy

SKŁAD KOMITETU NAUKOWEGO:

 1. prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor IHAR-PIB – Przewodniczący Komitetu Naukowego
 2. prof. dr hab. Józef Adamczyk – HR Smolice Sp. z o.o., Grupa IHAR
 3. prof. dr hab. Edward Arseniuk – IHAR-PIB
 4. prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – IHAR-PIB
 5. dr Anna Fraś – IHAR-PIB
 6. dr Anna Linkiewicz – IHAR-PIB
 7. dr Zygmunt Nita – HR Strzelce, Grupa IHAR
 8. dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda – Z-ca Dyrektora ds. naukowych IHAR-PIB
 9. dr Tadeusz Śmiałowski – IHAR-PIB
 10. prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska – IHAR-PIB
 11. dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB