Program

Schemat programu konferencji w Zakopanem 5-8.02.2019:

 

5 lutego 2019 r. (wtorek)

12:00 – 22:00 – przyjazd uczestników konferencji

18:00 – 21:00 – kolacja + wieszanie plakatów do sesji plakatowej

 6 lutego 2019 r. (środa)

8:00 – 9:00 – śniadanie + wieszanie plakatów do sesji plakatowej

9:00 – otwarcie konferencji

SESJA PLENARNA

9:30 –11:20

11:20- 12:00 – przerwa kawowa

SESJA 1 – Nowe wyzwania dla hodowli roślin wobec zmian klimatu

12:00 –13:40

13:40 – 14:45 –obiad

SESJA 2 – Młodzi naukowcy dla hodowli roślin

14:45 - 16:00

16:00 – 16:30 – przerwa kawowa

16:30 – 18:00

 

18:10 – 19:00 -spotkanie grup problemowych, ustalenie prac na bieżący rok (pszenica, żyto, owies, jęczmień)

19:30 – 24:00 - uroczysta kolacja z zabawą taneczną

 7 lutego 2019 r. (czwartek)

8:00 – 9:00 – śniadanie

SESJA TEMATYCZNA 3 – Hodowla, nasiennictwo i rynek nasienny roślin uprawnych w Polsce

9:00 - 11:00

11:00 – 11:30 - przerwa kawowa

SESJA TEMATYCZNA 4– Zwiększenie produktywności roślin z wykorzystaniem metod hodowlanych i agrotechnicznych

11:30 –13:40

13:40 – 14:40 –obiad

SESJA TEMATYCZNA 5 – Wykorzystanie efektu heterozji w hodowli roślin

14:40 –16:20

 

17:00 – 18:00 - Spotkanie Komitetu Naukowego i wybranie zwycięzców Konkursu dla Młodych Naukowców

18:00 -19:00-spotkanie grup problemowych, ustalenie prac na bieżący rok (pszenżyto, kukurydza, rośliny oleiste, ziemniak)

19:00 – kolacja

 8 lutego 2019 r. (piątek)

8:00 – 9:00 – śniadanie

SESJA TEMATYCZNA 6 – Innowacyjne techniki i metody w hodowli roślin

9:00 – 10:30

10:30- 11:00 – przerwa kawowa

SESJA TEMATYCZNA 7 – Hodowla jakościowa i odpornościowa roślin

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00 - Ogłoszenie wyników Konkursu dla Młodych Naukowców i zakończenie Konferencji

13:00 – 16:00 – obiad