Publikacje

Prace naukowe zgłoszone do druku po Konferencji będą recenzowane i zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu Biuletynu IHAR-PIB. Prace napisane w języku angielskim będą opublikowane w Plant Breeding and Seed Science. Publikacje zakwalifikowanych manuskryptów będą realizowane wg zasad obu czasopism wraz z koniecznością wpłaty za ich wydruk.