Organizacyjny

SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

  1. Borawski Wojciech
  2. Czembor Marzenna
  3. Grymek Zbigniew
  4. mgr Kowalczyk Emilia
  5. dr Linkiewicz Anna
  6. dr Mitura-Nowak Karolina – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego;
  7. dr Śmiałowski Tadeusz
  8. mgr Wagner Magdalena
  9. mgr Walendzik Marta
  10. mgr Żurek Krystyna

Adres komitetu organizacyjnego:

Karolina Mitura-Nowak

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB

Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą, IHAR-PIB, Radzików, 05 – 870 Błonie

tel. (22) 733 46 11, e-mail: zakopane2019@ihar.edu.pl