Organizacyjny

SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

  1. Borawski Wojciech
  2. Grymek Zbigniew
  3. mgr Kowalczyk Emilia
  4. dr Linkiewicz Anna
  5. dr Mitura-Nowak Karolina – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego;
  6. dr Śmiałowski Tadeusz
  7. mgr Wagner Magdalena
  8. mgr Żurek Krystyna

Adres komitetu organizacyjnego:

Karolina Mitura-Nowak

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB

Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą, IHAR-PIB, Radzików, 05 – 870 Błonie

tel. (22) 733 46 11, e-mail: zakopane2019@ihar.edu.pl