Komunikat II

Szanowni Państwo

 Dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji

 Biorąc pod uwagę tematykę zgłoszonych przez Państwa prezentacji Organizatorzy postanowili połączyć niektóre sesje tematyczne w następujący sposób:

Sesja Plenarna I

Sesja Plenarna II

Sesja tematyczna 1 – Innowacyjne techniki i metody w hodowli roślin

Sesja tematyczna 2 – Hodowla i nasiennictwo oraz rynek nasienny roślin uprawnych w Polsce

Podsesja 2.1: Rośliny białkowe

Podsesja 2.2. Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych

Sesja tematyczna 3 – Młodzi naukowcy dla hodowli roślin

Sesja tematyczna 4 – Hodowla jakościowa i odpornościowa roślin z uwzględnieniem zmian klimatu

Państwa prezentacje zostaną odpowiednio przypisane do nowo utworzonych Sesji.

Jednocześnie informujemy, że Organizatorzy, po konsultacji z Komitetem Naukowym, rezerwują sobie prawo doboru referatów ustnych o czym autorzy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

PREZENTACJE

Prezentacja referatów - czas przeznaczony na prezentację referatów wynosi 20 minut (dla referatów wiodących 30 minut). Planując czas na referat prosimy przewidzieć 3 minuty na dyskusję.

Do dyspozycji Państwa będzie video-projektor wraz z komputerem.

Prezentacja plakatów odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno–Wypoczynkowym „HYRNY”. Wielkość tablic plakatowych wynosi 60 x 90/100 cm (plakaty prosimy przyklejać do tablic taśmą klejącą dostarczoną przez organizatorów).

Konkurs dla Młodych Naukowców

Do sesji mogły zgłosić się osoby do 35 roku życia.

Planowane jest wygłoszenie 9 referatów spośród zgłoszonych do Konkursu. Kandydaci do wygłoszenia referatów zostaną wyłonieni przez Komitet Naukowy Konferencji i poinformowani o możliwości wygłoszenia 15 minutowego wykładu (10 minut prezentacji i 5 minut na pytania).

W ramach Konkursu dla Młodych Naukowców zostaną wybrane najlepsze trzy prezentacje ustne oraz trzy najlepiej przygotowane plakaty.

Oceny prezentowanych referatów i plakatów dokona specjalnie powołane Jury Konkursu.

Przewidziano nagrody pieniężne dla zwycięzców Konkursu dla Młodych Naukowców.

 MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Przesłane abstrakty prezentacji ustnych i plakatowych zostaną opublikowane w specjalnym konferencyjnym wydaniu Biuletynu IHAR-PIB w formie elektronicznej, która będzie przekazana Państwu na przenośnym dysku oraz będzie dostępna na stronach Biblioteki IHAR-PIB.

 PUBLIKACJA PO KONFERENCJI

Prace naukowe zgłoszone do druku po Konferencji będą recenzowane i zostaną opublikowane w specjalnym pokonferencyjnym wydaniu Biuletynu IHAR-PIB (publikacje w języku polskim). Prace napisane w języku angielskim będą opublikowane w Plant Breeding and Seed Science. Publikacje zakwalifikowanych manuskryptów będą realizowane wg zasad obu czasopism wraz z koniecznością wpłaty za ich druk. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.ihar.edu.pl/biblioteka_i_wydawnictwa.php. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Gabrielą Wodzyńską-Łapińską - g.lapinska@ihar.edu.pl

 ZAKWATEROWANIE

Noclegi dla Uczestników zostały zarezerwowane w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym „HYRNY” oraz w „Sienkiewiczówce”. Z uwagi na brak pokoi jednoosobowych, ograniczona liczba pokoi dwuosobowych została przeznaczona do pojedynczego wykorzystania z czym wiąże się dopłata wysokości ok. 67 zł za dobę. Osoby, które otrzymały potwierdzenie otrzymania takiego pokoju prosimy o wniesienie dopłaty w recepcji hotelu w dniu przyjazdu.

Oczekujemy na Państwa przyjazd do Zakopanego we wtorek 5.02.2019 r. od godz. 10:00 oraz prosimy o dokonanie rejestracji w OKW „HYRNY” (34-500 Zakopane, ul. Piłsudskiego 20), gdzie otrzymacie Państwo informację o zakwaterowaniu. Po godz. 21:00 w/w informacje dostępne będą w recepcji OKW „HYRNY”.

Dla wszystkich uczestników przygotowana będzie kolacja w HYRNY od godziny 18:00 do 21:00 .

Kolacja uroczysta będzie zorganizowana w OKW „HYRNY”.

W czasie trwania konferencji w OKW „HYRNY” do dyspozycji Państwa będzie szatnia z obsługą.

Organizatorzy nie zapewniają miejsc parkingowych dla samochodów.

Informujemy, że w OKW „HYRNY” istnieje możliwość korzystania z gabinetu odnowy biologicznej, za dodatkową opłatą wg pakietu usług.

W obiektach hotelowych we wszystkich pomieszczeniach (pokoje, hole, korytarze) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (zainstalowane czujniki!!).

 PŁATNOŚCI

Prosimy o wniesienie opłat konferencyjnych oraz opłat za osoby towarzyszące do 10 stycznia 2019 roku. W przypadku gdy opłata konferencyjna nie wpłynie na konto IHAR-PIB w tym terminie, miejsce zostanie wykorzystane przez osoby z listy rezerwowej. Opłata dla osób nie korzystających z noclegu zapewnionego przez organizatora wynosi 900 zł netto + VAT. Opłata za osobę towarzyszącą wynosi 850 zł netto + VAT.

W ramach opłaty konferencyjnej każdy z uczestników będzie miał zapewnione całodzienne wyżywienie (poza osobami, które poinformowały nas o innych formach wyżywienia).

W przypadku rezygnacji po 10 stycznia 2019 opłata konferencyjna będzie zwracana w 50 %.

 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

Konferencja rozpocznie się w środę 6.02.2019 r. o godz. 9:00 wg programu, opublikowanego na stronie Konferencji.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Henryk Bujak