Ważne terminy

do 30.10.2018 r. - Zgłoszenie uczestnictwa i abstraktów
do 11.01.2019 r. - Wniesienie opłaty konferencyjnej
do 30.03.2019 r. - Przesłanie artykułów do publikacji pokonferencyjnych