Wyniki Konkursu dla Młodych Naukowców

Komisja przyznała nagrody w kategorii prezentacja ustna następującym uczestnikom:

I miejsce

Krzysztof Michalski (IHAR-PIB)
"Projektowanie, konstrukcja i ocena nukleaz CRISPR/Cas9 w celu edycji genów związanych z porastaniem przedżniwnym pszenżyta"

II miejsce

Karolina Kaźmińska (SGGW)
"Identyfikacja QTL związanych z wysoką zawartością karotenoidów w owocach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duchesne)"

III miejsce

Mateusz Przyborowski (IHAR-PIB)
"Wpływ ekspresji genów Pin na twardość ziarna w wybranych odmianach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)"

Nagrodę w kategorii prezentacja plakatowa przyznano następującym uczestnikom:

I miejsc

Kornelia Kwolek (UR Kraków)
"Analiza ekspresji genu kandydującego DCAF1, związanego z kształtem korzenia marchwi"

II miejsce

Dominika Piaskowska (IHAR-PIB)
"Selekcja molekularna genu Fhb1 odporności na fuzariozę kłosa w trzech populacjach mieszańcowych pszenicy ozimej"

III miejsce

Anna Wlazło (SGGW)
"Geny ScBx1ScIgl – współpracownicy czy współzawodnicy?"